Facebook RSS
formats

Toamnă,Lumină Culoare-Satu Mare,5 noiembrie 2013

1395291_678558868828423_2066887842_n

http://www.informatia-zilei.ro/sm/expozitie-cu-tematica-autumnala-in-saloanele-muzeului-de-istorie/

 

 

 
formats

Arhitecturi Medievale Sibiene-Constantin Pele,1noiembrie 2013

936004_10201817803118467_1602655963_n

 
formats

Expoziție de Artă Plastică-Roșiorii de Vede,18-28 noiembrie 2013

uap alex- expo rosiori AFIS CU ELEVI 2

DSCF7118 DSCF7142 DSCF7145 DSCF7170 DSCF7189 DSCF7197 DSCF7222DSCF7136ROSIORI33 ROSIORI543 ROSIORI999

 
formats

Ezpozitie de pictură – Virginia Teiușan ,7 noiembrie 2013

EXPO ALBA IULIA

 
formats

REGULAMENT PENTRU PRIMIRI ŞI TITULARIZĂRI ÎN UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI

UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI Alba Iulia, 510125, bdul.1 Decembrie 1918, bl.M9, parter (Galeria de arta) Cod fiscal nr.11928785/ 09.07.1999 Cod IBAN LEI : RO38RZBR0000060014353769 Raiffeisen BANK Cod IBAN EURO : RO10RZBR0000060014353788 Raiffeisen BANK

REGULAMENT PENTRU PRIMIRI ŞI TITULARIZĂRI ÎN UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI

– Registrul National O.N.G.- Ministerul Justitiei Nr.cod. 2/D/1998.- pentru membrii care vor sa beneficize de prevederile Legii 8/2006 . CAP. I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1 Calitatea de membru titular al drepturilor prevazute de Legea 8/2006 U.A.P se poate dobândi de orice creator din domeniul artelor si culturii contemporane , care îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul regulament . Art. 2. Perioada de stagiatură este de minim un an şi maxim trei ani. Perioada de stagiatura trebuie sa cuprinda un stagiu de formare in cadrul Academiei Libere de Arte Vizuale  Cultura si Cercetare Umanistica .Durata cursurilor este de 3 luni. Corpul de specialisti este asigurat de presedintii de sucursale carora le revine sarcina asigurarii cadrului optim de formare prin implicarea Administratiei locale din fiecare Centru Regional de Formare . Art. 3 Primirea de membri stagiari şi titularizările de membri se fac pe baza recomandării presedintilor de sucursale U.A.P. , cu avizul Consiliului Director. Atât primirea cât şi titularizarea membrilor se aprobă de catre Consililul Director al Uniunii in baza rapoartelor si proceselor verbale de sedinta intocmite de catre presedintii de sucursala . Art. 4 Pentru primirea şi titularizarea în U.A.P, candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai unui institut superior sau să aibă activitate artistică publică sau să facă dovada activităţii publicistice (candidaţii pentru sectia Critică – Arte Vizuale /Creatie literara sau muzicala. Art. 5 Conform recomandărilor UNESCO, pot să devină membri ai U.A.P şi absolvenţii oricărui institut superior, cu condiţia să aibă masterat sau doctorat în artă, sau să facă dovada unei activităţi importante în domeniul artelor vizuale ,artele spectacolului ,literaturii sau muzicii . Art. 6 Se poate face derogare de la art. 4 si 5 în cazuri excepţionale, atunci când o persoană are un C.V profesional recunoscut naţional / internaţional. Art. 7 Membrii stagiari sau titulari, validaţi de catre Consiliul Director , nu pot face parte din mai multe sucursale . U.A.P. Art. 8 Membrii titulari vor fi inscrisi în Registrul National al Creatorilor din România. CAP. II PROCEDURA DE PRIMIRE A MEMBRILOR STAGIARI Art. 9. Primirea de noi membri stagiari în U.A.P se face prin depunerea la una dintre Sucursale U.A.P a unui portofoliu care să cuprindă : – cerere tip completată, în care se vor specifica motivele pentru care se solicită primirea in UAP; – C.V cu participări la expoziţii personale sau de grup; dovada efectuării masteratului sau obţinerii doctoratului în artă,litere ,muzica sau alte domenii; în cazul absolvenţilor unui alt institut superior decât cel de artă, aceştia vor face dovada activităţii în domeniul artei creatiei literare sau muzicale ; – scrisoare de recomandare din partea unor personalitati ale artei si culturii nationale sau universale. – copia diplomei de absolvire a unui Institut de învăţământ superior – cinci lucrări originale cu date de identificare. Pentru sectia Critică literara si muzicala , dovada activitaţii publicistice: a) C.V cu detalierea studiilor de specialitate: istoria şi teoria artei, module de arte vizuale, estetică, masterate în arte vizuale etc.; b) minim trei articole publicate (eseuri, cronici ) dedicate artei contemporane . c) o scrisoare de intenţie privind interesul viitor pentru activităţi dedicate artiştilor si culturii contemporane. d)- foaie de varsamant /chitanţa pentru plata sumei de 25 Euro, la cursul zilei în care se face plata in contul Cod IBAN LEI : RO38RZBR0000060014353769 Raiffeisen BANK Cod IBAN EURO : RO10RZBR0000060014353788 Raiffeisen BANK. – o fotografie tip C.I În baza documentaţiei depuse, Sucursalele U.A.P eliberează avize pentru fiecare candidat în parte. Art. 10. Cererile de primire ca membru stagiar în U.A.P se depun le sediul fiecărei Sucursale în perioada stabilită de Consiliul Director al U.A.P. Art. 11. Atribuţiile privind primirea cererilor, actelor necesare, comunicarea deciziei de primire şi evidenţa membrilor vor fi duse la îndeplinire de structurile fiecărei sucursale. Art. 12. In urma vizionării dosarelor, Consiliile de Conducere ale fiecărei sucursale vor recomanda Comisiei Naţionale primirea în U.A.P. După studierea dosarelor şi vizionarea lucrărilor, numai Comisia Naţională va decide primirea de membri stagiari şi titulari ai U.A.P. Art. 13. Primirea de noi membrii stagiari se face în fiecare an. CAP. III PROCEDURA DE TITULARIZARE Art. 14  Titularizarea membrilor se va face la cerere, prin prezentarea unei mape şi a unui număr de lucrări.Sunt scutiti de perioda de stagiatura candidatii care dovedesc recunoastere in domeniul artei si culturii contemporane. Portofoliul trebuie sa cuprindă: – cerere tip completată, – C.V care să cuprindă participări la expoziţii naţionale şi internationale cu juriu, expoziţie personală, concursuri, festivaluri, granturi, premii, simpozioane (tabere ); – scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari ai U.A.P; – chitanţa pentru plata sumei de 30 Euro, la cursul zilei în care se face plata; – o fotografie tip C.I; – un portofoliu cu fotografii sau un C.D cu lucrări creaţie proprie, texte critice; – lucrări originale, creaţie proprie, realizate în perioada de stagiatură, conform prezentului Regulament. Art. 15 Cererile pentru titularizare se primesc în perioada şi la locul stabilit de Consiliul Director al U.A.P. Art. 16 Numărul lucrărilor de artă, prezentate pentru titularizare, va fi în funcţie de specificul fiecărui domeniu al artelor vizuale, astfel: – PICTURĂ – cinci lucrări originale – SCULPTURĂ – trei lucrări originale – GRAFICĂ – cinci lucrări originale – GRAFICĂ PUBLICITARĂ – trei lucrări originale – CERAMICĂ – trei lucrări originale – STICLĂ – trei lucrări originale – METAL – trei lucrări originale – TEXTILE – doua tapiserii cu dimensiuni de minim 1 mp. sau alte obiecte textile-cinci lucrări. – DESIGN – trei proiecte / machete – SCENOGRAFIE – doua spectacole de teatru – decor / costume, şi un proiect MULTIMEDIA – trei concepte sau proiecte ilustrate prin fotografii, suport digital, (video, film, etc); – CRITICA şi TEORIA ARTEI,CREATIE LITERARA ,MUZICOLOGIE – două studii publicate sau un studiu şi 3 cronici, (altele decât cele prezentate la primire) – ARTĂ RELIGIOASĂ – MONUMENTALĂ 1 – material documentar de la cel puţin cinci lucrări finalizate (lucrări parietale, icoane, mozaic, fresca, vitralii); 2 – pentru realizarea de creaţii în domeniul conservării şi restaurării de componente artistice ale monumentelor istorice sau de bunuri culturale, în general,vor prezenta şi documentaţia tehnică privind lucrările a trei obiective sau trei piese restaurate, sau în curs de execuţie ( în funcţie de mărimea obiectivului). CAP. IV COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU PRIMIRI ŞI TITULARIZĂRI Art. 16 .Comisia Naţională este formată din 5(cinci) personalitati ale artei si culturii contemporane . Aceştia sunt propusi de care Presedintii de Sucursale si Consiliul Director iar alegerea lor se face prin vot cu majoritate simpla . Art. 17.Comisia Naţională se întruneşte pentru primiri şi titularizări în fiecare an, analizează cererile, documentele, lucrările originale ale solicitanţilor şi lucrează valabil în integralitatea ei (formula completă), deciziile fiind luate majoritate simplă din numărul voturilor exprimate de către cei prezenţi. Votul este deschis. Deciziile sunt definitive şi irevocabile. Art. 18 Comisia Naţională supune deciziile sale spre aprobare Consilului Director U.A.P. Art. 19.Comisia Naţională va funcţiona anual şi va fi remunerată pentru fiecare şedinţă. Art. 20.Atribuţiile privind primirea cererilor, a actelor necesare, a lucrărilor originale, comunicarea deciziei de titularizare a celor interesaţi, precum şi evidenţa membrilor U.A.P, vor fi organizate şi aduse la indeplinire de către structurile care funcţionează în cadrul U.A.P. CAP. V. DISPOZIŢII FINALE Art. 21.Sumele încasate de din taxa pentru primiri şi titularizări, nu se returneaza. Art. 23 Adeverinţele pentru Legea 8/ 2006 se eliberează numai membrilor titular si se elibereaza doar sub semnatura si stampila presedintelui Uniunii. Art. 24 Membru tituar al drepturilor prevatute de Legea 8/2006 – va avea stipulata calitatea in legitimatia de membru iar Uniunea va elibera Certificat care sa ateste calitatea de Membru tilualar al drepturilor prevazute de Legea 8/2006. Prezentul Regulament  de primiri şi titularizări în U.A.P a fost aprobat de către Consiliulul Director în sedinta din data de 25 oct.2013 si se aplică numai membrilor care solicită Uniunii eliberarea adeverințelor pentru legea 8/2006 .

 

 

 

 
formats

Prezențe – Expoziție de artă plastică,26 Octombrie-26Noiembrie

988327_549751291761616_1909172537_n

 
formats

FERESTRE INTERIOARE-EXPOZIȚIE DE PICTURĂ-FLORINA MARIN,28 OCTOMBRIE -10 NOIEMBRIE 2013

florina marin

 
formats

INTERFERENȚE – EXPOZIȚIE DE PICTURĂ – ANCA SI ANDA GHEORGHIU

anda gheorghiu

 

960179_663746133650361_1674559016_n 988720_663745600317081_445321351_n 1379225_663745656983742_304888127_n 1379550_663741360317505_887959814_n 1380148_663741676984140_696937206_n 1385296_663742980317343_706358294_n

 
formats

ADUCEM CULOARE ȚĂRII-15 OCTOMBRIE 2013, CLUJ NAPOCA

uap CLUJ

 

903120_10202130806414513_535894237_o 1269124_10202130795734246_833453184_o 1399563_10202130813894700_1092145708_o 1401315_10202130807494540_1515292308_o 1403622_10202130794694220_93111049_o

 
formats

ION PANDURU-EXPOZIȚIE PERSONALĂ-25 OCTOMBRIE 2013

ion panduru

 

1278876_463690873750464_854779041_o 1401741_463690980417120_2038432734_o 1402173_463690843750467_1625885453_o 1402977_463690627083822_658553604_o 1404442_463690097083875_792166922_o

 
"Pluralism in gusturi estetice; toleranta fata de diferente de opinie; flexibilitate in coduri si colaborari culturale intre domenii.
Cred ca organizatiile culturale care adopta valorile acestea de baza vor creste in influenta."
Claudia Moscovici