Facebook RSS
Home Legislatie

Legislatie

Ordonanta 26/2000 actualizata

Norme metodologice de aplicare a legii 8/2006

Extras din legea 8/2006:
Art. 1. – Beneficiaza de indemnizatia lunara prevazuta de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, denumita in continuare lege, pensionarii sistemului public de pensii care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de utilitate publica, cetateni romani, straini sau apatrizi cu domiciliul sau resedinta in Romania ori, dupa caz, in strainatate.
Art. 2. – In cazul pensionarilor sistemului public de pensii, membri a doua sau a mai multe uniuni de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, se acorda o singura indemnizatie lunara prevazuta de lege.
Art. 3. – In intelesul legii, prin uniuni de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica se intelege persoanele juridice romane de drept privat, fara scop patrimonial, din domenii precum cel al creatiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale si al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.
Art. 4. –
(1) Calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica se atesta de catre conducerea acestora, pe baza unei adeverinte eliberate conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Listele transmise caselor teritoriale de pensii de catre uniunile de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, cuprinzand membrii uniunilor avand statut de pensionari ai sistemului public de pensii, conform prevederilor art. 10 din lege, vor fi actualizate ori de cate ori intervin modificari in structura acestora.

"Pluralism in gusturi estetice; toleranta fata de diferente de opinie; flexibilitate in coduri si colaborari culturale intre domenii.
Cred ca organizatiile culturale care adopta valorile acestea de baza vor creste in influenta."
Claudia Moscovici