Facebook RSS
Home Despre noi

Despre noi

Uniunea Artiștilor Plastici ( U.A.P) inscrisă în Registrul Național O.N.G. sub Nr. cod Național 2/D/1998 este urmașă de drept, moștenitoarea juridică continuatoarea tradițiilor Sindicatului Artelor Frumoase din București (S.A.F) și a Sindicatelor Mixte din Provincie, fiind singura persoană juridică din România infiintată și inregistrată ca uniune de creație, după primirea avizului ministerului de resort nr. 285/1998 al Ministerului Culturii . După anul 1998 fosta structură a organizației obștești denumită Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Populară Romană , recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică prin actul administrativ denumit Decret nr. 266/1950 , s-a divizat în mai multe asociații profesionale cu sediul în București și în tară . Sindicatul Artelor Frumoase din București (S.A.F) și a Sindicatelor Mixte din Provincie nu a existat că persoană juridică dar a funcționat în baza unor proiecte de statut , neînregistrate la tribunalele civile . În fapt și drept Uniunea Artiștilor Plastici din România nu are personalitate juridică deoarce nu a dobândit-o în baza prevederilor legale în vigoare la dată infiintării ei și anume în bază dispozițiilor Legii 21/1924, lege care a precedat apartitia așa –zisului decret 266/1950 – aspect statuat definitiv și care se regăseste cu usurintă și în dispozitivul Deciziei nr. 166/1999 dosar nr. 3254/1999, cât și în DECIZIA Nr.1118 din 31 Martie 2000 a CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE, dosar nr.3330/1999.

Uniunea Artiştilor Plastici este persoană juridică fără scop lucrativ sau patrimonial înfiinţată în condiţiile Legii nr. 21/1924 ca UNIUNE de creaţie, apolitică, nonprofit, cu personalitate juridică si de utilitate publica in baza avizului nr. 285/1998 al Ministerului Culturii şi înregistrata ca UNIUNE in baza Sentintei civile nr.1069/1998 Dosar,nr.2701/1998,Tribunalul Alba.

Uniunea Artiştilor Plastici este înscrisă în Registrul Naţional ONG, Ministerul Justiției cu Număr Național 2/D/1998 la categoria ”Uniuni și grupări de persoane juridice înființate potrivit Legii nr. 21/1924”,reprezentata legal de preşedinte prof. dr. Mârza Ioan Traian.

conducere

Curriculum Vitae

Dr.Ioan Traian Mârza Numele: Mârza Prenumele: Ioan Traian Telefon: 0728444628 E-mail: marzatraian@ymail.com Studii: Academia de Arta Bucureşti, Secţia pictura, clasa Conf.Univ.Dr . Horea Paştina 1990-1996. Universitatea ,,Babes – Bolyai „Cluj – Napoca , Facultatea de Teologie Greco – Catolica ,Blaj 2010-2014. DOCTOR – DOMENIUL ARTE VIZUALE- 2008 – Universitatea de Vest Timişoara MASTER – INSTITUȚII DE DREPT PRIVAT – Tema disertație : ,,SPECIFICUL ASOCIAȚIILOR PROFESIOANALE – REGLEMENTĂRI JURIDICE ALE FUNCTIONĂRII ȘI ÎNREGISTRĂRII LOR, Coordonator științific Prof.univ.Dr. Vasile LUHA – 2014. MASTER – Universitatea ,,Babes – Bolyai „Cluj – Napoca , Facultatea de Teologie Greco – Catolica ,Blaj .- Teologie pastorala in comunitatile ecleziale – Blaj 2012- 2014 ; Profesor coordonator, Conf.Univ.Dr. Pr. Cristian Barta -Decanul Facultatii de Teologie Greco – Catolica. Tema lucrare disertatie -,, Pictura -cale a pastoratiei ”. Poziţia didactică: Profesor în cadrul Liceului de Arte ,,Regina Maria”-Alba Iulia Lector (cadru asociat) la Institutul de Grad Universitar „Buna Vestire” Greco Catolic Blaj 1998-2000 Mentor invatamant preuniversitar. Domenii de competenţă: Pictura de şevalet (desen, culoare, compoziţie), Tehnici si tehnologii ale picturii, Pedagogie artistică, Manageriat artistic: Activitatea didactică: Director adjunct al Liceului de Muzica şi Arte Plastice Alba Iulia 2001-2003 Definitivat in Învatamant 1998 Grad didactic II 2001 Grad didactic I 2003. Funcţii de specialitate: Membru al I.A.A. – A.I.A.P (International Association of Art – Association Internationale des Arts Plastiques). Organizaţii internaţionale:Membru al Societăţii Regionale de Arta Choisy Le Roi – Franţa . Premii şi distincţii: Premiul LEFRANC BOURGEOIS – Thiais, Franţa 1995.

UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI UAP – Marca combinata UAP UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI!, inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu numar de inregistrare M 2013 00350.

Contact

Presedinte prof. dr. Traian Mârza
Tel: 0728/444628 – Vodafone
FAX 025826474
Email: officeuap@yahoo.com
Email: marzatraian@ymail.com

"Pluralism in gusturi estetice; toleranta fata de diferente de opinie; flexibilitate in coduri si colaborari culturale intre domenii.
Cred ca organizatiile culturale care adopta valorile acestea de baza vor creste in influenta."
Claudia Moscovici